MENU
ABO Koeltechniek & Airconditioning B.V.
ABO Koeltechniek & Airconditioning B.V.
ABO Koeltechniek & Airconditioning B.V.
ABO Koeltechniek & Airconditioning B.V.
ABO Koeltechniek & Airconditioning B.V.
ABO Koeltechniek & Airconditioning B.V.
ABO Koeltechniek & Airconditioning B.V.

EPDB Keuring

Waarom EPBD Keuring

De EPBD-keuring van airconditioningsystemen is per 1 december 2013 verplicht. Bij een optimale afstelling is een energiebesparing van ca 30 procent mogelijk. De keuring is de Nederlandse invulling van de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen.

Uit onderzoek blijkt dat veel systemen niet optimaal afgesteld zijn of ze sluiten niet aan bij de koelingsbehoefte van een gebouw. De nieuwe keuringsverplichting moet hier verandering in gaan brengen en leiden tot een veiliger, gezonder en comfortabeler gebouw. Ook gaan naar verwachting de exploitatiekosten omlaag. Bij optimale afstelling kan er op papier ca 30 procent aan energie bespaard worden. Bij systemen die niet voldoen aan de eis is vervanging een juiste keuze. Het energieverbruik van een inverter installatie heeft t.o.v. een standaard aan/uit installatie een energiebesparing van wel 50%! Hiermee zijn de kosten van de keuring en/of de vervanging snel terugverdiend.

Europese richtlijn

Europese richtlijn EPBD: De EPBD-keuring van airconditioningsystemen is de Nederlandse invulling van de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD). Deze richtlijn - die in 2002 in werking is getreden en in 2010 is herzien - verplicht EU-landen om maatregelen te nemen die de energieprestatie van gebouwen verbeteren. Die maatregelen zijn met name gericht op airconditioning- en verwarmings systemen. Het doel van de EPBD is om in 2020 20% minder CO2-uitstoot te hebben en 20% energiebesparing te bereiken.

Airconditioningsystemen met een totaal opgesteld koelvermogen van meer dan 12 kW dienen eens in de 5 jaar gekeurd te worden. De eerste installaties - tot 45 kW met een bouwjaar van 10 jaar of ouder - moeten uiterlijk 31 december 2014 gekeurd zijn.

Werking

Bij deze keuring gaat het om het rendement van de airconditioning, gelet op de koelingsbehoeften van het gebouw. De eigenaar of huurder van het gebouw ontvangt een verslag met het keuringsresultaat. Daarnaast krijgt hij aanbevelingen voor een kostenefficiënte verbetering van de energieprestatie van de installatie of een advies met de mogelijkheden ter vervanging van de installatie (upgrade) en het comfortniveau in de te conditioneren vertrekken.

Creëert het ideale binnenklimaat
Bezoekadres
Nieuwegracht 12
3763 LB Soest