MENU
ABO Koeltechniek & Airconditioning B.V.
ABO Koeltechniek & Airconditioning B.V.
ABO Koeltechniek & Airconditioning B.V.
ABO Koeltechniek & Airconditioning B.V.
ABO Koeltechniek & Airconditioning B.V.
ABO Koeltechniek & Airconditioning B.V.
ABO Koeltechniek & Airconditioning B.V.

Energie advies

Ons advies vormt de basis voor het energiezuiniger maken, verduurzamen en/of optimaliseren van de gebouwde omgeving. Het vertalen van duurzame ambities naar rendabele en meetbare oplossingen is één van onze doelen. Het object, de installaties en de gebruiker staan hierbij centraal. Door onze uitgebreide kennis en jarenlange ervaring kunnen we u altijd van een passende oplossing voorzien.

Het energieaanbod neemt af en de energieprijzen stijgen. Daarom is het belangrijk dat u kijkt naar de mogelijkheden om het energieverbruik van uw woning of zakelijk object af te laten nemen. Uiteraard zonder dat dit ten koste gaat van het comfort.

Een slim energiegebruik is zowel financieel als milieutechnisch kostenbesparend. Door de inzet van bijvoorbeeld inverter warmtepomp installaties kunnen forse besparingen op het energieverbruik bereikt worden voor het verkoelen en verwarmen van gebouwen. Door het toepassen van dergelijke systemen wordt eveneens de uitstoot van CO2 aanzienlijk verlaagd.

ABO Klimaat kan uw object d.m.v. een "quick scan" op het gebied van energie en duurzaamheid inzichtelijk maken. Dit doen wij door gebruik te maken van diverse methodieken en meetapparatuur.

Aan de hand van het hier uit voort- vloeiende rapport wordt een advies opgesteld, waarbij wordt gekeken naar haalbare en rendabele mogelijkheden om uw energieverbruik te beperken en uw vastgoed te verduurzamen. Dit gaat uiteraard niet ten koste van het comfort of gebruik. Integendeel, ons advies is gebaseerd, op de peilers van het bouwbesluit (veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid of milieu). Vooraf zal d.m.v. een intake- gesprek gekeken worden waar uw wensen naar uitgaan en wat de voorkeur krijgt qua optimalisatie. Uiteraard wordt de staat waarin de installaties verkeren, huidige wet en regelgeving en terugverdientijd in ons advies standaard meegenomen.

Creëert het ideale binnenklimaat
Bezoekadres
Nieuwegracht 12
3763 LB Soest