MENU
ABO Koeltechniek & Airconditioning B.V.
ABO Koeltechniek & Airconditioning B.V.
ABO Koeltechniek & Airconditioning B.V.
ABO Koeltechniek & Airconditioning B.V.
ABO Koeltechniek & Airconditioning B.V.
ABO Koeltechniek & Airconditioning B.V.
ABO Koeltechniek & Airconditioning B.V.

Onderhoud strategie

Basis voor onderhoud c.q. vastgoed strategie

Een onderhoudsstrategie geeft aan hoe men het onderhoud aan werktuigen, appendages en installaties uitvoert. Onderhoud kost geld, veel geld en daarom dient onnodig onderhoud te worden voorkomen, maar met een juiste strategie kan de investering in onderhoud makkelijk worden terug verdiend door de grotere beschikbaarheid van het werktuig of de installatie. Doel is te streven naar een 100% beschikbaarheid van het werktuig, wat wil zeggen dat als het werktuig nodig is dit ook zonder onderbreking ter beschikking staat om te produceren. Stilstand kost meer dan goed onderhoud. Afhankelijk van het productieproces kiest men één of meerdere strategieën.

Voor het realiseren van de vastgestelde onderhoudsniveaus is er in de praktijk vaak minder geld beschikbaar dan gewenst. De eigenaar staat dan voor de keus: of er komen meer financiële middelen beschikbaar of het onderhoudsniveau wordt aangepast door normen voor de minimaal geachte conditie naar beneden bij te stellen. Op deze manier komen de beschikbare en gewenste financiële middelen met elkaar in evenwicht. Welke oplossing de voorkeur verdient is een kwestie van onderhoudsbeleid.

Voor het nemen van verantwoorde beslissingen heeft het management informatie nodig. Een onderhoudsadvies is daarbij de eerste stap. Dit advies bestaat uit een overzicht van te nemen maatregelen en de bijbehorende kosten op korte en vaak ook langere termijn. Daarbij gaat men in de praktijk meestal uit van de veronderstelling dat de onderhoudstoestand en de onderhoudsbehoefte impliciet in een dergelijk advies besloten ligt. Door een eenduidig, en op de missie en visie van uw organisatie gebaseerd advies, is het mogelijk om uw strategie optimaal te bepalen. ABO Klimaat kan u zowel in het inspectie c.q. inventarisatie traject, alsmede het adviestraject ontzorgen.

Objectieve inspectie

De BOEI-inspectierapportage wordt door de BOEI-adviseur vertaald naar een advies. De NEN 2767 rapportage wordt eveneens gebruikt als onderlegger voor een advies t.b.v. een onderhoud c.q. vastgoedstrategie en/of MJOP (Meer jaren onderhouds plan). Omdat van belang is dat er een advies uit komt dat past bij de strategische en tactische overweging(en) van de gebruiker of eigenaar wordt in het advies samengewerkt met de gebruiker en eigenaar.

ABO Klimaat gebruikt de rapportages tevens om een duurzaamheidsadvies op te stellen. Hierdoor wordt de integraliteit van de inspectie optimaal benut. Meer informatie? Ga naar onze contactpagina.

Creëert het ideale binnenklimaat
Bezoekadres
Nieuwegracht 12
3763 LB Soest