MENU
ABO Koeltechniek & Airconditioning B.V.
ABO Koeltechniek & Airconditioning B.V.
ABO Koeltechniek & Airconditioning B.V.
ABO Koeltechniek & Airconditioning B.V.
ABO Koeltechniek & Airconditioning B.V.
ABO Koeltechniek & Airconditioning B.V.
ABO Koeltechniek & Airconditioning B.V.

RgbBOEI en Nen 2767

Basis voor onderhoud c.q. vastgoed strategie

De BOEI-inspectierapportage wordt door de BOEI-adviseur vertaald naar een advies. De NEN 2767 rapportage wordt eveneens gebruikt als onderlegger voor een advies t.b.v. een onderhoud c.q. vastgoedstrategie en/of MJOP (Meer jaren onderhouds plan). Omdat van belang is dat er een advies uit komt dat past bij de strategische en tactische overweging(en) van de gebruiker of eigenaar wordt in het advies samengewerkt met de gebruiker en eigenaar.

ABO Klimaat gebruikt de rapportages tevens om een duurzaamheidsadvies op te stellen. Hierdoor wordt de integraliteit van de inspectie optimaal benut. Meer informatie? Ga naar onze contactpagina.

RgdBOEI® Methodiek

RgdBOEI® is in Nederland een inspectiesystematiek die beoogt alle vormen van inspecties van gebouwen te integreren tot één systeem. De RGD (Rijks gebouwen dienst) heeft de systematiek in 2009 geïntroduceerd. RgdBOEI® is geregistreerd als handelsnaam.

In het verleden werden vaak verschillende inspecties uitgevoerd aan gebouwen, gebouwgebonden of gebouweigen installaties en andere gebouw eigen onderdelen. Die inspecties werden om verschillende redenen uitgevoerd met vaak tegenstrijdigheden, conflicten, dubbel en niet efficiënt werk als resultaat. ABO Klimaat heeft eigen gekwalificeerd personeel om uw object(en) volgens de RgdBOEI® methodiek te inspecteren en te inventariseren. BOEI staat voor: Brandveiligheid Onderhoud Energie en Inzicht in wet en regelgeving.

Nen 2767

Conditiemeting van gebouwen, terreinen en installaties is in Nederland de meting van de staat van onderhoud conform de NEN 2767 standaard. Dit gebeurt door middel van een vastgelegde meet- en registreermethode. De registratie geschiedt door een gecertificeerde inspecteur. Deze stelt van ieder materiaal, elk element en iedere detaillering vast wat de eventuele gebreken zijn, de omvang daarvan en de intensiteit. Samenvoeging van deze objectief vastgestelde kenmerken leidt tot een conditiescore. De score loopt van 1 tot 6, daarbij is 1 zeer goed en 6 zeer slecht. Een conditiescore van 3 is naar de maatstaf van de meeste vastgoedportefeuillehouders of gebruikers voldoende.

ABO klimaat heeft gecertificeerd personeel om deze metingen voor u te verichten en een basis te krijgen voor uw onderhoudsprognose en/of vastgoed strategie te bepalen.

Creëert het ideale binnenklimaat
Bezoekadres
Nieuwegracht 12
3763 LB Soest